Bestiednis an Adoptioun

De 9. Juli 2010, huet de Regierungsrot e Gesetz ugeholl mat deem d’Bestietnis an d’Adoptiounsrecht reforméiert solle ginn. Dëst Gesetz bréngt engersäits d’Öffnung vum Bestietnis fir gläichgeschlechtlech Koppelen a soll anerwäerts och d’Adoptiounsrecht reforméieren. Dës weideren ass och virgesinn am Ausland ofgeschlosse gläichgeschlechtlech Bestietnisser unzeerkennen an zwar no deene selwechte Reegelen déi och bei am Ausland ofgeschlosse Bestietnisser vun aneschtgeschlechtleche Koppelen gëllen.

Allgemeng sollen hei einfach all existent Rechter a Reegelen déi aus engem Bestietnis erfirginn souwéi och d’Prozeduren fir d’Opléisung vun engem Bestietnis, Donatiouns- a Successiounsrechter, d’selwecht gehandhaabt ginn, souwuel bei gläichgeschlechtlechen wéi och bei aneschtgeschlechtlesche Koppelen.

Allerdéngs musse mir sou wéi de Gesetzesprojet den Ament geschriwwen ass zwou grouss Ausnahmen an där “Gläichstellung” festhalen:

  • d’Öffnung vum Bestietnis bréngt keng “Eltererechter” mat sech. An enger gläichgeschlechtlecher Koppel gëtt de Partner net a kann och net Elterendeel vun de Kanner vu sengem Partner ginn;
  • fir Koppelen wou een oder béid Partner net déi lëtzebuerger Nationalitéit huet, ass d’Bestietnis just méiglech wann d’Heemechtsland vum Partner dee net Lëtzebuerger ass, och d’Bestietnis vu gläichgeschlechtleche Koppelen erlaabt an unerkennt. Dëst ass den Ament de Fall an Argentinien, der Belsch, Island, Kanada, an Holland, Norwegen, Portugal, Südafrika, Spuenien an a Schweden.

Wat d’Adoptioun ubelaangt ënnerscheed Lëtzebuerg de Moment zwou verschidde Formen vun Adoptioun:

D’adoption “plénière”, déi “ganz” Adoptioun

  • Mat der Adoption plénière ginn “d’Brécken” zu der biologescher Famill komplett gebrach. D’Kand “gehéiert net méi” der Famill wou et hier staamt. Et huet déi selwecht Rechter a Pflichten wéi e legitimt, biologescht Kand vu senger neier Famill. D’autorité parentale ass definitiv a net réckgängeg ze maachen.

D’adoption “simple”, déi “einfach” Adoptioun

  • Mat der Adoption simple kënnt e weidert, dat “adoptivt Ofstaamungsrecht” bei dat vun der biologescher Famill zu där “d’Brécke bestoë bleiwen”. D’Ierfschaftsrechter am Kader vu senger biologescher Famill bleiwe bestoën woubäi dës selwecht Rechter am Bezuch op d’Adoptivfamill dobäi kommen. D’Adoptivfamill huet zwar d’autorité parentale, déi awer wéinst “motif grave” kann zréckgezu ginn.

Am Kader vun der aktueller Reform vum Adoptiounsgesetz ass virgesinn datt “d’adoption simple” fir all Koppelen, bestued oder verpartnert (am Sënn vum Partnerschaftsgesetz vun 2004) op soll goën, onofhängeg vun hirer sexueller Orientéierung. Déi geplangten Ännerungen vum Adoptiounsgesetz betreffen awer net “d’adoption plénière”, déi, d’Wuel vum Kand an de Virdergrond gestallt, Koppelen virbehale bleift déi aus Mann a Fra bestinn.

Fir weider Informatiounen schloë mir Iech vir déi entspriechend Linken unzekucken.