Jugendgrupp < 25

Wéi schons am Ufank gesot hu mir e Jugendgrupp am CIGALE, deen sech all Donneschden tëscht 14 an 20 Auer am Zentrum trëfft.

D’Aktivitéiten déi hei stattfanne ginn am Prinzip vun de Jonke selwer virgeschloë well mir vermeide wëllen dem Grupp Saachen opzezwéngen déi hinne vläicht guer net gefalen oder se net intresséieren. An deem Sënn hale mir och drop, datt all Eenzelnen sech senger Matverantwortlechkeet um gudde Fonctionnement vum Grupp bewosst ass. Selbstverständlech versiche mir wäitméiglechst d’Wënsch an d’Besoinën vun all Eenzelnem ze respektéieren.

Deemno ass dëse Jugendgrupp net nëmmen esou ze verstoën dattet eng Plaz ass wou Aktivitéite wéi an all anerem Jugendhaus stattfanne, mä e soll virun allem och als Treffpunkt fonctionnéiere wou een sech an enger relaxer Stëmmung mat anere jonke Schwulen a Lesben austausche kann. Am CIGALE fannen dës Treffen an engem geschützte Raum statt. Dat soll heeschen dat mir ënnert eis sinn an alles wat hei beschwat gëtt bleift och ënnert eis a gëtt net no bausse gedroen. Mir hunn nämlech och eng Verhalenscharta, déi mat de Jonken zesummen ausgeschafft ginn ass an déi all neie Member vum Grupp och akzeptéiere muss.

Wann s Du Dech awer elo nach net traus spontan laanscht ze kommen, kanns Du jo einfach fir d’éischt emol e Rendezvous eleng mat eis ausmaachen, wou mir Dir e bësse méi am Detail erkläre wéi dat dann alles esou bei eis leeft.

Du brauchs och wierklech keng Angscht ze hunn well déi Jonk hei am CIGALE haten ufanks alleguerten déi selwecht Ängschten:

  • “Wien ass do an deem Grupp?”
  • “Ginn ech do akzeptéiert?”
  • “Wat maachen ech do a wéi sinn déi aner?”

Mir freeën eis einfach iwwert all Neizougang a wäerte versichen Dir deng éischt Schrëtt am CIGALE sou relax wéi méiglech ze gestalten.

Iwwregens huet de Jugendgrupp vum CIGALE och en eegenen Internetsite, nämlech de www.anerewee.lu wou’s Du dir schon eng kleng Iddi kanns maache wat bei eis alles esou méiglech ass. Dës Internetsäit gëtt no Méiglechkeet och vun deene Jonke selwer gefleegt.

De Jugendgrupp soll Dir zwar d’Méiglechkeet bidden aner jonk Schwuler a Lesben kennen ze léieren, mä en duerf awer net als “Partnerbörse” verstane ginn. Déi meescht Jonk kënnen dann och souwuel Franséisch, Däitsch oder Englesch, d’Ëmgangssprooch ass awer haaptsächlech Lëtzebuergesch.